#härtardetslut blir Framtidens krogkultur

Erbjudande
Annons
framtidenskrogkultur2
Framtidens krogkultur har skapats för att sträva efter en jämställd och attraktiv restaurangbransch.

#härtardetslut har blivit Framtidens Krogkultur och den nybildade ideella föreningen öppnar nu upp sin hemsida och välkomnar fler att ansluta sig till arbetet med att förnya arbetsmiljön i restaurangbranschen.

Föreningen Framtidens Krogkultur har bildats ur initiativet #härtardetslut från november 2020, då 65 kvinnor från restaurangbranschen gick samman för att gemensamt förändra. Ur ett första nationellt möte på Reframing VRÅ i Göteborg 7-8 februari 2022 skapades föreningen och dess styrelse.
 

Föreningen vänder sig till alla som är aktiva i eller i anslutning till restaurangbranschen i Sverige oavsett kön och har som ändamål att aktivt arbeta för en positiv utveckling till en jämställd och attraktiv restaurangbransch där det inte förekommer övergrepp och kränkningar.- Sedan mötet i februari har föreningens styrelse jobbat mycket målmedvetet med att skapa en struktur för fortsatt arbete och är nu redo att välkomna in nya medlemmar, både de som vill arbeta aktivt i de arbetsgrupper som skapats, och de som vill vara stöttande medlemmar i föreningen.

–  Detta är bara början, vi har stora visioner om att Sveriges restaurangbransch skall bli den mest jämställda, hållbara & attraktiva i världen och vi har kavlat upp ärmarna och är redo att driva utvecklingen framåt tillsammans med våra kollegor, säger Sara B Olsson, som är föreningens ordförande och som till vardags är operativ chef på restaurang Vrå i Göteborg.

Genom att fokusera på tre områden: Ledarskap, Kultur och Utbildning, ser föreningens styrelse att det kan ske stora positiva förändringar som får bred spridning i hela branschen och i hela landet. För att det ska få det genomslag som behövs ser man gärna att fler ansluter sig till arbetet med att omforma restaurangbranschen.

Mer information om Framtidens Krogkultur och hur du blir medlem finns på www.framtidenskrogkultur.se

Styrelsen består av: Sofia B Olsson, Maria Prinz, Emelie Nielsen,  Mari Renz, Linnea Liljedahl, Elvira Lindqvist, Alexandra Zazzi, Frida Nilsson och Katja Palmdahl. Delar av styrelsen på bild tillsammans med övriga medlemmar: Malin Söderström, Louise Johansson, Birgit Malmcrona, Emma Fyman, Agnes Fällman, Hanna Normark och Therese Elgquist.